บริการพิเศษสำหรับ AIS ระบบเติมเงิน หรือ One2Call โอนเงิน โอนวัน โอนสาย

บริการพิเศษสำหรับ AIS ระบบเติมเงิน หรือ One2Call

โอนเงิน โอนวัน จาก One2Call มา One2Call ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

โอนวัน กด * 140 * 2 * เบอร์ปลายทาง10หลัก * จำนวนวันที่ต้องการโอนมี5,10,20วัน #

http://www.ais.co.th/one-2-call/service/service_validity_transfer_700.html

โอนเงิน กด * 140 * 1 * เบอร์ปลายทาง10หลัก * จำนวนเงินที่ต้องการโอนมี10,20,30,100บาท #

http://www.ais.co.th/one-2-call/service/service_credit_transfer_700.html

ตั้งค่าโอนสาย **21*หมายเลขปลายทาง#

ยกเลิกการโอนสาย ##21#

หมายเลขที่ตั้งค่าโอนสาย : คิดค่าโทรออกตามแพคเกจเบอร์หลัก

หมายเลขปลายทาง : คิดค่ารับสายตามแพคเกจปลายทาง

One2Call Call Center : 1175

Serenade Call Center : 1148

ดูบริการอื่นๆได้ที่ http://www.ais.co.th/one-2-call/service/service700.html

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Alize Theme