รวมหมายเลขตรวจสอบยอดมือถือ และเบอร์ฉุกเฉิน AIS DTAC TRUE

Topic One-2-Call (AIS) Happy (DTAC) TRUE
Call Center 1175 1678 1331
Call Center 02  02-271-9000  02-202-7000  –
  เฉพาะ ระบบเติมเงิน เบอร์เติมเงิน
เช็คเบอร์ตัวเองที่ใช้อยู่ กด *545# โทรออก กด *102# โทรออก กด *933# โทรออก
เช็คเบอร์ที่จะโทรออก
ว่าเป็นเครือข่ายไหน
กด *727*08xxxxxxxx#  โทรออก กด *102*08xxxxxxxx# โทรออก กด *933*08xxxxxxxx# โทรออก
เช็คโปรโมชั่นที่ใช้งาน กด *777# โทรออก กด *103# โทรออก กด *935# โทรออก
เช็คยอดเงิน
จำนวนเงินคงเหลือ
กด *121# โทรออก กด *101# โทรออก กด #123# โทรออก
เปลี่ยนโปรโมชั่น กด *777 โทรออก ฟังตามระบบ กด *1003 โทรออก ฟังตามระบบ กด 9305 โทรออก ฟังตามระบบ
Voice mail กด *99 โทรออก กด *1802 โทรออก  –
ขอรหัส WIFI (โปรที่มี) กด *388*1# โทรออก รายละเอียด กด *4000# โทรออก รายละเอียด กด *871*4# โทรออก รายละเอียด
 สมัคร VoLTE กด *412*1# โทรออก รายละเอียด   กด *444*41# โทรออก รายละเอียด  กด *440*1# โทรออก รายละเอียด
 สมัคร VoWiFi กด *399*1# โทรออก รายละเอียด   กด *444*41# โทรออก รายละเอียด  iPhone || Android || รายละเอียด
โอนเงิน ให้เบอร์อื่น กด *140*1*เบอร์ปลายทาง*จำนวนเงิน#
(ค่าโอน3บาท)
กด *1012 โทรออก
(ค่าโอน 2 บาท)
กด *112*08XXXXXXXX*จำนวนเงินที่ต้องการโอน20-200# โทรออก
 –
โอนวัน ให้เบอร์อื่น กด *140*2*เบอร์ปลายทาง*จำนวนวัน#
(ค่าโอน3บาท)
 –
ซื้อวัน / เพิ่มวัน กด *500*9# โทรออก
(เดือนละ30บาท)
*ปัจจุบันเพียงเติม10บาท ได้30วันแล้ว
กด *1013 โทรออก
(เดือนละ2บาท)
*ปัจจุบันเติมเงิน10บาท ได้30วัน
กด *113*จำนวนวันที่ต้องการ30, 90, 180# โทรออก รายละเอียดบริการ ใจดีให้ยืม คลิก
กด *9344 โทรออก
(เดือนละ2บาท)
*ปัจจุบันเติมเงิน10บาท ได้30วัน

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Alize Theme