ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ รับสมาร์ทโฟนฟรี โปรโมชั่นจาก AIS3G

ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
รับ txt_smartphone_free
gov_hilight_presenter
img_curve
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่ารอช้า! รีบมาใช้สิทธ์ิวันนี้
txt_header_l2
เมื่อเปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเอไอเอส รายเดือน
พร้อมสมัครและชำระค่าบริการรายเดือนที่กำหนด (สัญญา 12 เดือน)
img_curve
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ AIS LAVA หรือ AIS OLA POP
• สำหรับข้าราชการ (ยกเว้นข้าราชการบำนาญและทหารเกณฑ์) และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 65 แห่ง (ตรวจสอบรายชื่อรัฐวิสาหกิจ ณ จุดขาย) ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่เป็นลูกค้าจดทะเบียนใหม่เอไอเอส รายเดือน หรือลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นเอไอเอส รายเดือน
• ลูกค้า 1 ท่าน รับสิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น และต้องจดทะเบียนในนามของตนเองเท่านั้น
• ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์รับเครื่องฟรี หรือซื้อเครื่องราคาพิเศษในโครงการใดๆ ที่มีการเซ็นข้อตกลงรับสิทธิ์ครบ 2 สิทธิ์ (2 เครื่อง) จะไม่ได้รับสิทธิ์รับเครื่องฟรีในโครงการนี้
• เอกสารประกอบการรับสิทธิ์ดังนี้
1) บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจฉบับจริง
2) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยสถานประกอบการของรัฐวิสาหกิจ
3) สำเนาบัตรประชาชน (ในกรณีบัตรประจำตัวข้าราชการไม่ได้ระบุเลขที่บัตรประชาชน)
4) ใบคำขอใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใบคำขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
5) ข้อตกลงใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สัญญา)
• กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับเท่ากับราคาเครื่องโทรศัพท์ (รวม VAT) ตามที่ลูกค้าเลือกรับไว้
• แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้าที่ชำระเป็นอัตราที่รวม Vat 7% แล้ว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขแพ็กเกจ Government
• ค่าบริการรายเดือนของแพ็กเกจ Government ยังไม่รวม Vat 7%
• โทรในกลุ่มหมายถึงการโทรหาเลขหมายที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
• ค่าบริการส่วนเกินโทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 1.50 บ., SMS ข้อความละ 3 บ., MMS ข้อความละ 4 บ.
• หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนดทุกแพ็กเกจสามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
• รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
• สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
• สิทธิ์การใช้งานฟรีของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
http://www.ais.co.th/3g-postpaid/government/
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Alize Theme