5 เรื่อง ใน Samsung Galaxy Note5

ใน Samsung Galaxy Note5 มีสิ่งใหม่ที่แตกต่างกับ Samsung Galaxy Note4 ดังนี้

1. New S-PEN

2.RAM 4GB

3.New Air Command

4.No Micro-SD Card, No Change Battery

5.Body Metal

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Alize Theme