สรุปภารกิจ ลด Fat ต่ำกว่า 15% ใน 30 วัน 20.10.2015-19.11.2015 ผลคือ!

0
516

จุดเริ่มต้น
http://tv.64tk.com/fat/

ภารกิจแรก ลด % Fat ให้ต่ำกว่า 15% จาก 19% ภายใน 30 วัน

วัดครั้งที่ 1

คำนวนอาหาร

วัดครั้งที่ 2

ออกกำลังกายต่อเนื่อง

วัดครั้งที่ 3

Workout

ควบคุมอาหาร

วัดครั้งที่ 4

ก่อนและหลังเล่นผมมักยืดเส้นเสมอ

ประกาศผล

 

ภารกิจ ที่ 2 ลด Fat ให้ได้ 12% ใน 4 สัปดาห์ เริ่ม 20.11.2015 – 17.12.2015

ติดตามคลิบเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/user/takatoonline2/videos