บล็อก

จอง Galaxy Note8 ถึง 17 กันยายน 2560 นี้ รับเครื่อง 22 กันยายน 2560

0

ช่องทางการจอง

จองผ่านหน้าร้าน Samsung Brand Shop

samsung (คลิกดูสาขา)

จองผ่านเว็บไซต์

 • ais
 • dtac
 • true
 • s-estore

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองสินค้าที่หน้าร้าน Samsung Brand Shop

 • ลูกค้าสามารถจอง Samsung Galaxy Note 8 ได้ที่ Samsung Brand Shop ระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2560 เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น สิทธิ์การจองมีจำนวนจำกัด
 • ลูกค้าที่สั่งจองสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับฟรี AKG S30 Bluetooth Speaker มูลค่า 5,490 บาท และ Protective Standing Cover มูลค่า 1,290 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,780 บาทตามวิธีการที่กำหนด และรับสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 180 วัน (เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ หากพบเครื่องมีปัญหาจากการผลิต หรืออาการเสียที่เกิดจากน้ำโดยการใช้งานภายใต้มาตรฐาน IP68 ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ) และรับประกันจอแตก นาน 1 ปี ในกรณี ตก แตก ร้าว
 • พิเศษสำหรับลูกค้าที่จองสินค้าผ่าน Samsung Brand Shop จะได้รับ Fast Charge Battery Pack (5100 mAh) มูลค่า 1,590 บาท เพิ่มเติม
 • ลูกค้าที่สั่งจองสินค้าต้องวางเงินมัดจำ 2,000 บาทที่หน้าร้านในวันลงทะเบียนจองสินค้า
 • ในกรณีจะยกเลิกการจอง สามารถรับเงินมัดจำ 2,000 บาทคืน พร้อมทำการยกเลิกการจองในระบบ ที่ร้านค้าที่ท่านได้ทำการจองไว้ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2560 เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น เมื่อทำการยกเลิกการจองแล้ว ถือว่าสละสิทธิ์การจองและสิทธิได้รับของสมนาคุณ
 • จำกัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนจองสินค้า 1 ท่าน (เลขที่บัตรประชาชน) ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น
 • หลังจากทำการจองสินค้าสำเร็จ ท่านจะได้รับข้อความยืนยัน และรหัสการจอง ผ่านทาง SMS และ Email เพื่อนำมาแสดงในวันรับสินค้า
 • หลังจากยืนยันการจองแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ยกเว้นเลขบัตรประชาชน และสีของสินค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยลูกค้าต้องขอแก้ไขข้อมูลที่ร้านค้าที่ได้ทำการจองไว้ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2560 เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น
 • รับสินค้าได้เฉพาะช่องทางการสั่งจองสินค้าและสาขาที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้เท่านั้น ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 เฉพาะเวลาทำการ พร้อมนำ SMS หรือ Email ที่มีรหัสการจองมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจอง และบัตรประชาชน โดยผู้สั่งจองสินค้าจะต้องมารับสินค้าด้วยตัวเอง เท่านั้น
 • หากผู้ที่ทำการจองสินค้า ไม่มารับสินค้าในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การจอง และการรับของสมนาคุณ
 • เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.samsung.com/th/galaxynote8 เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ ภายในวันที่ 22 กันยายน – 22 ตุลาคม 2560 โดยทำการกรอกรหัสการจอง และ IMEI ของสินค้า รวมทั้งข้อมูลส่วนตัว ของสมนาคุณจึงจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้
 • ของสมนาคุณจะถูกจัดส่ง ภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ท่านได้ยืนยันสิทธิ์รับของสมนาคุณที่ www.samsung.com/th/galaxynote8
 • หากไม่มีการลงทะเบียนรับของสมนาคุณภายในเวลาที่กำหนด หรือข้อมูลลงทะเบียนสำหรับการส่งของสมนาคุณไม่ถูกต้อง ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของสมนาคุณ
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนจองสินค้านี้ท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://account.samsung.com/membership/pp
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 0-2689-3232 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขการลงทะเบียนซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ AIS, DTAC, TrueMove H

 • ลงทะเบียนซื้อ Samsung Galaxy Note8 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ AIS, DTAC, TrueMove H ภายในวันที่ 1-17 กันยายน 2560 ได้รับฟรี AKG S30 Bluetooth Speaker มูลค่า 5,490 บาท และ Protective Standing Cover มูลค่า 1,290 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,780 บาท และรับสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 180 วัน (เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ หากพบเครื่องมีปัญหาจากการผลิต หรืออาการเสียที่เกิดจากน้ำโดยการใช้งานภายใต้มาตรฐาน IP68 ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ) และรับประกันจอแตก นาน 1 ปี ในกรณี ตก แตก ร้าว
 • เปิดลงทะเบียนซื้อตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9:00 น. –17 กันยายน 2560 เวลา 23:59 น.
 • สิทธิ์การลงทะเบียนซื้อสินค้ามีจำนวนจำกัด และขึ้นกับเงื่อนไขของช่องทางการสั่งซื้อ
 • หลังจากทำการซื้อสินค้าสำเร็จ ท่านจะได้รับข้อความยืนยัน ผ่านทาง E-mail และ/หรือ SMS เป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางการสั่งซื้อ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ หลังจากยืนยันการซื้อแล้ว
 • ในกรณีส่งสินค้าถึงบ้าน สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ในกรณีรับสินค้าที่ช้อป AIS, DTAC, TrueMove H สามารถรับได้เฉพาะช่องทางการสั่งจองสินค้าและสาขาที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้เท่านั้น ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2560 เฉพาะเวลาทำการ พร้อมนำ SMS หรือ Email ที่มีรหัสการจองมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจอง และบัตรประชาชน โดยผู้สั่งจองสินค้าจะต้องมารับสินค้าด้วยตัวเอง เท่านั้น
 • หากผู้ที่ทำการจองสินค้า ไม่มารับสินค้าในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การจอง และการรับของสมนาคุณ
 • เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.samsung.com/th/galaxynote8 เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ ภายในวันที่ 22 กันยายน – 22 ตุลาคม 2560 โดยทำการกรอกรหัสการจอง และ IMEI ของสินค้า รวมทั้งข้อมูลส่วนตัว ของสมนาคุณจึงจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้
 • หากไม่มีการลงทะเบียนรับของสมนาคุณภายในเวลาที่กำหนด หรือข้อมูลลงทะเบียนสำหรับการส่งของสมนาคุณไม่ถูกต้อง ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของสมนาคุณ
 • ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ ในกรณีที่ท่านยกเลิกการสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การลงทะเบียนสั่งจองสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการซื้อเป็นไปตามข้อกำหนดของ AIS, DTAC, TrueMove H

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ
AIS: รายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/samsungnote8
DTAC: DTAC Call Center 1678
TrueMove H: TrueMove H Call center 1242

เงื่อนไขการลงทะเบียนซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.S-eStore.com

 • ลงทะเบียนซื้อ Samsung Galaxy Note8 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ www.S-eStore.com ภายในวันที่ 1-17 กันยายน 2560 ได้รับฟรี AKG S30 Bluetooth Speaker มูลค่า 5,490 บาท และ Protective Standing Cover มูลค่า 1,290 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,780 บาท และรับสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 180 วัน (เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ หากพบเครื่องมีปัญหาจากการผลิต หรืออาการเสียที่เกิดจากน้ำโดยการใช้งานภายใต้มาตรฐาน IP68 ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ) และรับประกันจอแตก นาน 1 ปี ในกรณี ตก แตก ร้าว
 • พิเศษสำหรับลูกค้าที่จองสินค้าผ่าน www.S-eStore.com จะได้รับ Fast Charge Battery Pack (5100 mAh) มูลค่า 1,590 บาท เพิ่มเติม
 • เปิดลงทะเบียนซื้อตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 9:00 น. –17 กันยายน 2560 เวลา 23:59 น.
 • สิทธิ์การลงทะเบียนซื้อสินค้ามีจำนวนจำกัด
 • จำกัดสิทธิ์ในการลงทะเบียนซื้อ 1 ท่าน (E-mail) ต่อ 1 เครื่องเท่านั้น
 • หลังจากทำการซื้อสินค้าสำเร็จ ท่านจะได้รับข้อความยืนยัน ผ่านทาง E-mail และ/หรือ SMSเป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางการสั่งซื้อ
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ หลังจากยืนยันการซื้อแล้ว
 • สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
 • เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.samsung.com/th/galaxynote8 เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ ภายในวันที่ 22 กันยายน – 22 ตุลาคม 2560 โดยทำการกรอกรหัสการจอง และ IMEI ของสินค้า รวมทั้งข้อมูลส่วนตัว ของสมนาคุณจึงจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้
 • หากไม่มีการลงทะเบียนรับของสมนาคุณภายในเวลาที่กำหนด หรือข้อมูลลงทะเบียนสำหรับการส่งของสมนาคุณไม่ถูกต้อง ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของสมนาคุณ
 • ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณ ในกรณีที่ท่านยกเลิกการสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การลงทะเบียนสั่งจองสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เงื่อนไขเพิ่มเติมในการซื้อเป็นไปตามข้อกำหนดของ www.S-eStore.com

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ S-eStore: ศูนย์บริการลูกค้า เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร 02-106-8217

เงื่อนไขการเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 180 วัน

 • เปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ซื้อในกรณีเครื่องชำรุดเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต หรือความเสียหายที่เกิดจากน้ำโดยการใช้งานภายใต้มาตรฐาน IP68 เท่านั้น โดยสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่เพียง 1 ครั้ง
 • ในกรณีที่พบปัญหาเครื่องชำรุดจากความผิดพลาดจากการผลิต ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า (ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากน้ำ) จะต้องติดต่อขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ร้านค้าที่ท่านซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้าดังกล่าว
 • ในกรณีที่พบปัญหาเครื่องชำรุดจากความผิดพลาดจากการผลิต หลังจาก 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากน้ำจากการใช้งานภายใต้มาตรฐาน IP68) สามารถเข้ารับบริการเปลี่ยนเครื่องได้ที่ศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการ
 • ลูกค้าจะได้รับเครื่องใหม่ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนเครื่อง

เงื่อนไขการประกันจอ

 • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี ในกรณี ตก แตก ร้าว รวมค่าบริการ มูลค่าสูงสุด 9,000 บาทที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการ โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง หรือความเสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม ข้อมูล และอุปกรณ์เสริม
 • สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

เงื่อนไขรวมการเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 180 วันและการประกันจอ

 • ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์เปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนกระจกหน้าจอจะอ้างอิงจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุบนใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบฉบับจริง (ระบุรุ่น, IMEI หรือ Serial Number) หรือภาพถ่ายใบกำกับภาษีที่ลูกค้าได้ถ่ายและเก็บไว้ในแอพพลิเคชั่น mySamsung
 • การเปลี่ยนเครื่องและเปลี่ยนกระจกหน้าจอไม่คุ้มครองในกรณีสูญหายหรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้มีผลบังคับเฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดเท่านั้น
 • ตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการทั้ง 25 แห่งทั่วประเทศ ได้ที่ www.samsung.com/th
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 0-2689-3232 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขโปรโมชั่นรับฟรี Staedtler® Noris® Digital Samsung Pencil สำหรับลูกค้าที่ถือสมาร์ทโฟน Galaxy Note 1-5 หรือ Note Edge

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ถือสมาร์ทโฟน Galaxy Note 1-5 หรือ Note Edge (ไม่รวม Samsung Galaxy Note 8 และ Note Tablet ทุกรุ่น) และสั่งจองหรือสั่งซื้อสินค้า Galaxy Note 8 ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2560 ผ่านช่องทางการจองหน้าร้าน หรือ ช่องทางออนไลน์ที่ร่วมรายการ จะได้รับเพิ่ม Staedtler® Noris® Digital Samsung Pencil มูลค่า 1,290 บาท
 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ถือสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy Note ที่จำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือผู้จัดจำหน่ายของ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องกดรับรหัสโปรโมชั่นที่เครื่องสมาร์ทโฟน Galaxy Note 1-5 หรือ Note Edge ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Galaxy Gift ที่เมนู “ดีลเฉพาะคุณ” และนำรหัสที่ได้มาทำการลงทะเบียนรับของสมนาคุณ ผ่านทาง www.samsung.com/th/galaxynote8 โดยลูกค้าต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่งของสมนาคุณให้ถูกต้อง
 • รหัสโปรโมชั่น 1 รหัส ใช้ลงทะเบียนรับของสมนาคุณได้ 1 ชิ้นเท่านั้น
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด เฉพาะ 5,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนรับของสมนาคุณผ่านทาง www.samsung.com/th/galaxynote8 เสร็จสิ้นเท่านั้น
 • ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ ภายใน 45 วัน หลังจากวันที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้น
 • หากไม่มีการลงทะเบียนรับของสมนาคุณภายในเวลาที่กำหนด หรือข้อมูลลงทะเบียน สำหรับการส่งของสมนาคุณไม่ถูกต้อง ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของสมนาคุณ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัยเรื่องการกดรับรหัสโปรโมชั่น ติดต่อ Call Center Buzzebees 0-2645-1212 กด 2 จ.-อา.เวลา 09.00 -17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

บัตรเดบิตลายพิเศษชินจัง

0

บัตรเดบิตลายพิเศษชินจัง

​​​

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและทำบัตรทดแทน 250 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 350 บาท

ช่องทางการสมัครบัตร

 • สมัครผ่าน K PLUS เลือกได้ 5 ลาย รับฟรี Sleeping Mask ลายหน้ากาก Action (จำนวนจำกัด) และ Theme บน K PLUS
 • สมัครผ่านสาขา 67 สาขา พิเศษ 2 ลายสุดฮิต และรับ Theme บน K PLUS
  รายชื่อ 67 สาขาที่ให้บริการ *เฉพาะธนาคารกสิกรสาขาสำนักงานใหญ่ และสาขาในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น เครือเซ็นทรัล เครือเดอะมอลล์ และโรบินสัน

สิทธิประโยชน์

อิ่มที่แมคโดนัลด์ 100 บาท

ชุดอร่อยสุดคุ้มพร้อมโคนดิป ครั้นชี่

ดูหนังทุกเรื่อง 100 บาท

ที่ SF Cinema City ทุกสาขา

​​
ใช้บริการ Grab

ครั้งแรกลด 100 บาท (รหัส KDEBITNEW) ครั้งต่อๆไปลด 10% (รหัส KDEBIT) เมื่อจ่ายผ่าน GrabPay

จองที่พักผ่านเว็บทั่วโลก

รับส่วนลดสูงสุด 10%

ช้อปออนไลน์ที่ Lazada

รับส่วนลดเพิ่ม / เครดิตเงินคืน

ตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ

ที่โรงพยาบาลชั้นนำ

เงื่อนไขเพิ่มเติ​ม

เงื่อนไขการสมัครบัตร

คุณสมบัติ
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ / หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ที่เป็นบัญชีบุคคลธรรมดาหรือบัญชีร่วมสองคน ที่มีเงื่อนไขว่าคนใดคนหนึ่งสามารถถอนได้ หรือบัญชีร้านค้าที่มีชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียว
เอกสาร
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (Smart Card)​

https://www.kasikornbank.com/th/promotion/Pages/k-shinchan.aspx

รับวาดรูปการ์ตูน คอมมิชชั่น ราคาเริ่มต้น 500 บาท

0

http://facebook.com/commissioncartoon

บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา เมืองทองธานี
เลขที่บัญชี 006-1-93669-6
ชื่อบัญชี Rattanont Aphisirirat

บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เลขที่บัญชี 030-1-23212-8
ชื่อบัญชี Rattanont Aphisirirat

KASIKORN BANK 006-1-93669-6
Rattanont Aphisirirat
KASIKORN BANK 030-1-23212-8
Rattanont Aphisirirat

บัญชี paypal : yamamoto656@gmail.com

True Money Wallet : 0938648442

สร้าง QR Code แบบใหม่ ปี 2017

0

ผมเห็นโฆษณา jib บนรถไฟฟ้า BTS จึงคิดว่าน่าจะวิธีการทำ qrcode แบบใหม่ จึงได้หาวิธีการทำ qrcode ที่มีภาพแทรกขึ้นมา

และตอนนี้ผมพบแล้ว ก่อนอื่นให้ไปที่เว็บไซต์

http://www.visualead.com/

จากนั้น เข้าร่วมเว็บไซต์แล้วสร้างในรูปแบบที่ต้องการ

ตัวอย่าง QR Code ของผมครับ

AIS Internet 10GB 199 บาท 15 วัน ส่งให้ผู้อื่น

0

ส่งแพคเกจ 10GB 199 บาท 15 วันให้ผู้อื่น
http://m.ais.co.th/template/pages/netgift/index.html?package=LJH3EdxSx

แพคเกจแนะนำอื่นๆ

เติม 5GB 99 บาท ใช้งานได้ 7 วัน
กด *777*7021# (รายครั้ง แต่อาจใช้ไม่ได้) หรือ กด *777*9035# (ต่อเนื่อง) แล้วกดโทรออก
หรือ สมัครผ่านเว็บ https://m.ais.co.th/MYHP2ESd

7GB 99 บาท 7 วัน
https://m.ais.co.th/epHeVoVHY

เติม 10GB 199 บาท ใช้งานได้ 15 วัน
สมัครผ่านเว็บ https://m.ais.co.th/GAH8YDViP

หมายเหตุ: แพคเสริม 7GB 99 บาท และ 10GB 199 บาท สมัครได้ถึง 1 ม.ค.2560 เท่านั้น

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ http://www.ais.co.th/full-speed-refill/

Topping ทุกแพคเกจ

pack

ดูทุกแพคเกจของ topping ได้ที่นี่ http://m.ais.co.th/ontop-package

Pixel, Phone by Google

0

phone_hero-module_hero-image_1440_2x

Introducing Pixel, a new phone by Google. It has the highest rated smartphone camera. Ever. A battery that lasts all day. Unlimited storage for all your photos and videos. And it’s the first phone with the Google Assistant built in.*

*Additional information available at https://madeby.google.com/phone.

How to make a short film เทคนิคมุมกล้องกับการถ่ายทำหนังสั้น

0

เทคนิคมุมกล้อง

การถ่ายภาพในมุมที่ต่างกัน ยังมีผลต่อความคิดความรู้สึกที่จะสื่อความหมายไปยังผู้ดูได้ เราอาจแบ่งมุมกล้องได้เป็น 3 ระดับ คือ

 • ภาพระดับสายตา คือ การถ่ายภาพในตำแหน่งที่อยู่ในระดับสายตาปรกติที่เรามองเห็น ขนานกับพื้นดิน ภาพที่จะได้จะให้ความรู้สึกเป็นปรกติธรรมดา
 • ภาพมุมต่ำ  การถ่ายภาพในมุมต่ำ คือ การถ่ายในต่ำแหน่งที่ต่ำกว่าวัตถุ จะให้ความรู้สึกถึงความสูงใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริง แสดงถึงความสง่า
 • การถ่ายภาพมุมสูง คือ การตั้งกล้องถ่ายในต่ำแหน่งที่สูงกว่าวัตถุ ภาพที่ได้จะให้ความรู้สึกถึงความเล็กความต้อยต่ำ ไม่มีความสำคัญ

เทคนิคการซูมและการโพกัส

1.ในขณะที่ซูมไม่ควรเดินหรือเคลื่อนไหว เพราะจะทำให้วีดีโอที่ได้มีโอกาสสั่นไหวสูง

2.หากต้องการเคลื่อนที่ด้วยขณะซูม ขอแนะนำให้ดึงซูมออกมาให้สุดก่อน แล้วค่อยกดปุ่มบันทึก จากนั้นให้เดินเข้าไปแทนการซูมเลนส์

3.อย่าสนุกกับการซูมจนมากเกินไป เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่เพิ่มเริ่มเล่นกล้องมักจะชอบดึงซูมเข้า/ออก ทำให้ภาพที่ได้น่ามึนหัว เหมือนกำลังกระแทรกกำแพงโป๊กๆที่จริงแล้วการซูมจะทำเมื่อต้องการดูรายละเอียดของเหตุการณ์ เพื่อบ่งบอกเรื่องราว หรือซูมออกเพื่อแสดงภาพรวมของเหตุการณ์นั้นๆ พูดง่ายๆ จะซูมก็ควรมีเหตุมีผลมีเรื่องราวที่จะเล่าจากการซูมจริงๆ

4.ควรหยุดซูมเสียก่อนค่อยเคลื่อนไหวกล้อง หรือซูมก่อนบันทึกภาพ จุดนี้จะช่วยให้วีดีโอที่ได้น่าสนใจมากขึ้น เช่น การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ในท้องทะเล อาจจะตั้งกล้องซูมเข้าไปที่เรือจากนั้นกดปุ่มบันทึก แล้วค่อยๆซูมออกมาให้เห็นท้องทะเล

การแพนกล้อง

การแพนกล้องที่ดีต้องมีจังหวะที่จะแพน คือต้องมีจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของการแพน จุดนี้เองคนที่อยู่เบื้องหลังคอยตัดต่อภาพทั้งหลายมันเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะตัดต่อภาพ โดยมีภาพทีแกว่งไปแกว่งมา หรือวูบวามไปมา เมื่อนำมาร้อยใส่ภาพนิ่งๆจะรู้สึกได้เลยว่าไม่เข้ากัน พลอยทำให้ดูไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่ ไม่นิ่มนวลสมจริง บางครั้งรู้สึกว่าโดดไปโดดมา หากจะให้ตัดต่อได้สะดวกและภาพสมบูรณ์ การแพนจะต้องมีจุดเริ่ม คือเริ่มจากถือกล้องให้นิ่งเสียก่อน จากนั้นกดปุ่มบันทึกภาพแล้วค่อยแพน และจุดจบ คือนิ่งทิ้งท้ายตอนจบอีกเล็กน้อย เพื่อบอกคนดูให้เตรียมพร้อมและพักสายตาระหว่างชมภาพ

การบันทึกเป็นช็อต

“ช็อต” คือการเริ่มบันทึก เพื่อเริ่มเทปเดินและเริ่มบันทึกลงม้วนเทป จนกระทั่งกดปุ่ม Rec อีกครั้ง เพื่อเลิกการบันทึก แบบนี้เค้าเรียกว่า 1 ช็อต การถ่ายเป็นช็อคไม่ควรปล่อยให้ช็อตไม่ควรปล่อยให้ช็อตนั้นยืดยาวไปนัก คือไม่ควรเกิน 5วินาทีต่อ 1 ช็อต

วิธีการบันทึกเป็นช็อต

การถ่ายเป็นช็อตนี้ จะต้องเลือกมุม เลือกระยะที่จะถ่ายก่อน เลือกว่าจะถ่ายแบบไหนที่จะได้องค์ประกอบครบถ้วน ยกกล้องขึ้นส่อง จัดองค์ประกอบ แล้วถือให้นิ่ง กดบันทึก นับ 1-2-3-4-5 แล้วกดหยุด ในระหว่างกดบันทึกห้ามสั่น ห้ามไหวเด็ดขาด วิธีการไม่ยากนัก โดยให้รอจังหวะ หลักการง่ายๆคือนิ่งๆเข้าไว้ และไม่จำเป็นต้องถ่ายทั้งหมดหรือถ่ายยืดยาว เลือกแค่เป็นช็อตสำคัญก็พอ

รูปแบบการบันทึกเป็นช็อต

Shot ในความหมายของระยะการถ่ายทำภาพยนตร์อาจแบ่งจากลักษณะที่ใช้ในการถ่ายทำได้ดังนี้

 •     1. ELS หรือ Extreme Long Shot เป็นการถ่ายภาพระยะไกลที่สุด เช่นเห็นเมืองทั้งเมือง ผืนป่าทั้งป่า หรือทะเลทรายกว้างสุดลูกหูลูกตา ซึ่งเป็นช็อตที่มักพบมากในหนังประเภท Epic หรือหนังมหากาพย์ที่เล่าเรื่องราวใหญ่โต จึงมีฉากที่แสดงความอลังการ อย่างไรก็ตามในหนังเพื่อศิลปะหลายเรื่องการถ่ายภาพในระยะนี้ก็ใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นๆ เช่น ความไม่แน่นอน น่าสงสัย ความโดดเดี่ยว เปลี่ยวเหงา เช่นหนังของ มิเกลแองเจโล่ แอนโทนิโอนี่
 • 2. LS หรือ Long Shot เป็นการถ่ายภาพระยะไกล พื้นที่ที่มากกว่าตัวละครทำให้เราใกล้ชิดกับฉากหรือทัศนียภาพมากกว่าความ รู้สึก ผลดังกล่าวทำให้ช็อตนี้มักใช้ในหนังเพื่อแสดงบรรยากาศเย็นชา หรือธรรมชาติที่ดูมีอิทธิพลเหนือผู้คน ในกรณีที่ใช้ถ่ายทำสถานที่เพื่อแนะนำเรื่องว่าเป็นฉากใด ซึ่งมักเป็นฉากเปิด งานทางด้านภาพยนตร์มักจะถ่ายฉากประเภทนี้เก็บไว้เพื่อความจำเป็นในการเล่า เรื่อง มักเรียกว่า Established Shot
 • 3. MLS หรือ Medium Long Shot ช็อตที่อยู่ระหว่างระยะไกล และระยะ MS มักถ่ายเพื่อเปิดให้เห็นบุคคล กับวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไป เช่น หมู่คณะหลายคน, ภาพคนกับพื้นที่ปิด หรือพื้นที่เปิด ซึ่งก็ให้ความหมายของภาพต่างกัน
 • 4. MS หรือ Medium Shot เป็นช็อตที่ได้รับความนิยมที่สุด เพราะใช้ในการดำเนินเรื่อง และสนทนา ภาพออกมาอยู่ในระดับที่สบายตา โดยธรรมชาติของช็อตแบบนี้ไม่เน้นอารมณ์ร่วมกับผู้ชม แต่เน้นให้เพื่อใช้สำหรับเล่าเรื่อง ฉากการสนทนา บ้างก็เรียกว่า Two Shot คือเป็นช็อตที่ถ่ายให้เห็นคนสองคนทั้งตัว ไปจนระดับลำตัวถึงหัว
 • 5. MCU หรือ Medium Close Up กึ่งกลางระหว่าง MS กับ Close Up เป็นอีกหนึ่งช็อตที่เรามักเห็นบ่อยๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์สำหรับผู้ชมวงกว้าง
 • 6. CU หรือ Close Up ระยะใกล้ เป็นระยะที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกตัวละครเป็นหลัก ไม่ว่าจะโกรธ เศร้า ดีใจ และใบหน้าของมนุษย์ยังแสดงอารมณ์ได้หลากหลาย ช็อตนี้ตัวอย่างที่มักได้รับการกล่าวถึงบ่อยคือ City Light ของ ชาร์ลี แชปลิน ตลอดทั้งเรื่องเราเห็นอารมณ์ขันของเขาในระยะไกล หรือระยะกลางภาพ แต่เมื่อช่วงท้ายต้องการเร้าอารมณ์ตัวละครหลักได้ถูกจับภาพใบหน้าเป็นครั้ง แรก มันจึงส่งผลให้เราคล้อยตามได้
 • 7. ECU หรือ Extreme Close Up ระยะใกล้มาก เป็นระยะภาพที่เน้นความรู้สึกในระดับที่สูงขึ้นกว่า CU เช่น ถ่ายภาพดวงตาในระยะประชิด หรืออวัยวะบางอย่างเพื่อแสดงอากัปกิริยาที่มีนัยยะต่างไปจากการแสดงออกอย่าง อื่น เพราะการส่งผลทางภาพที่ให้อารมณ์สุดโต่ง เราจึงมักเห็นช็อตนี้ในหนังสยองขวัญ หนังทดลอง หรือหนังทางด้านศิลปะบ่อยกว่าหนังสำหรับผู้ชมทั่วไป

ข้อดีของการบันทึกเป็นช็อต

ช็อตมุมกว้าง คือบอกให้รู้สถานที่ และให้ได้รู้ว่าเป็นงานอะไร สถานที่ที่ไหน หากว่าถ่ายเห็นป้ายของงงานเข้าไปด้วยยิ่งดี การถ่ายแบบนี้ดูเป็นเรื่องเป็นราว บอกเล่าเรื่องราวตามลำดับขั้น ว่ามีใครทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นงานพิธีหรือถ่ายกันเล่นๆ เพราะว่าภาพจะสลับมุมต่างๆมาให้ชมเป็นระยะทำให้ไม่น่าเบื่อ

ช็อตการแพน การยกกล้องขึ้นลงการซูม การเล่นมุมกล้องแบบต่างๆ หรือเล่นมุมกล้องเอียงก็ทำได้เช่นกัน แต่ว่าต้องเริ่มต้นด้วยหลักการถ่ายเป็นช็อตๆให้กระชับและไม่ยืดยาดจะทำให้คนดูไม่เบื่อ ที่มีแต่ภาพแข็งๆทื่อๆดูแล้วไม่มีชีวิตชีวา

เทคนิคการเคลื่อนที่กล้องโดยไม่ให้สั่นไหว

“การไวด์” หรือ” Wide Shot” เป็นวิธีที่ช่วยอำพรางการสั่นไหวของกล้องได้ซึ่งแม้ว่ากล้องจะสั่น ภาพจะไหว แต่ก็ยังไม่เห็นความแตกต่างเพราะว่ามันมีภาพมุมกว้างที่หลอกตาอยู่ ถ้าหากต้องการที่จะเดินถือกล้องถ่ายแบบนี้ละก็ จะต้องเลือกระยะกล้องที่ไกลสุด โดยการดึงภาพด้วยการซูมออกมา เรียกว่า”ลองช็อต“(Long Shot) เป็นประคองกล้องเดินช้าๆแบบนุ่มนวล โดยไม่ต้องซูมเข้าไปอีก ควรปล่อยให้เป็นภาพมุมกว้างเข้าไว้

การเดินก็สำคัญหากมัวแต่เดินจำพรวดทิ้งน้ำหนักตัวแบบเต็มที่แบบนี้ภาพที่ได้จะกระตุกเป็นจังหวะแน่ๆก็ขอแนะนำให้การเดินถ่ายกล้องนั้นต้องระวังทุกฝีเท้า การเดินด้วยปลายเท้า เกร็งและย่อขาเล็กน้อยจะช่วยให้กล้องนิ่งและมั่นคงขึ้น ช่วยให้เดินถ่ายวิดีโอได้อย่างมีคุณภาพ ภาพที่ได้จะนิ่งการถือกล้องแบบแบกบ่า บางครั้งอาจจะไม่ถนัดสำหรับเดินถ่ายเสมอไป สามารถแก้ไขด้วยการลดกล้องมาอยู่ในมือ ในอ้อมแขนนั้นจะเป็นการดี เพราะช่วยประคองกล้องได้อีกชั้นด้วยซ้ำไป แถมอาจจะได้มุมที่แปลกตาไปจากการแบกบนบ่า

การถ่ายให้กระชับ

การถ่ายให้กระชับ หมายความว่า การถ่ายวิดีโอที่พยายามให้ภาพนั้นสื่อความหมายในตัวเองมากที่สุด โดยสามารถเล่าเรื่องราวได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร นี่จะช่วยให้เราไม่ต้องเก็บภาพมามากมายและยืดยาว ก็สามารถเข้าใจได้ว่าในเหตุการณ์นั้นๆเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ระบบวีดีโอในปัจจุบัน

ระบบวีดีโอ มีความสัมพันธ์กับการนำไฟล์วีดีโอไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งไฟล์วีดีโอนั้นต้องนำไปเปิดกับโทรทัศน์ หรือเครื่องเล่นอื่นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของระบบในวีดีโอในขั้นตอนการตัดต่อด้วย ซึ่งแต่ละประเทศจะใช้ระบบไม่เหมือนกัน คือ

– ระบบ PAL เป็นระบบที่มีความคมชัดสูง แต่การเคลื่อนไหวไม่ค่อยราบรื่น โดยมีอัตราการแสดงภาพ (Frame Rate) 25 เฟรมต่อวินาที นิยมใช้ในหลายประเทศ โดยประเทศไทยก็ใช้ระบบนี้

– ระบบ NTSC เป็นระบบที่มีความคมชัดสู้ ระบบ PAL ไม่ได้ แต่การเคลื่อนไหวของภาพจะราบรื่นกว่าระบบPAL เพราะมีอัตราการแสดงภาพ( Frame Rate ) 29.79 เฟรมต่อวินาที นิยมใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น และอเมริกา

– ระบบ SECAM เป็นระบบที่มีความคมชัดสูง การเคลื่อนไหวของภาพมีความราบรื่น มีอัตราการแสดงผล (Frame Rate ) 25 เฟรมต่อวินาที นิยมใช้ในแถบแอฟริกา

รู้จักกับฟอร์แมตของไฟล์วีดีโอประเภทต่างๆ

– AVI เป็นไฟล์มาตรฐานทั่วไปของไฟล์วีดีโอ มีความคมชัดสูง แต่ข้อเสียคือมีขนาดใหญ่ สามารถนำไปทำเป็นวีซีดี หรือดีวีดี ก็ได้ โดยผ่านกระบวนการบีบอัดไฟล์ของโปรแกรมนั้นๆ เช่น Nero , NTI

– MPEG เป็นฟอร์แมตของไฟล์วีดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากไฟล์มีขนาดเล็ก และมีคุณภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่คมชัดที่สุด ไปถึงอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ โดยมีหลายรูปแบบดังนี้

 

– MPEG – 1 เป็นไฟล์ที่นิยมใช้ทำวีซีดี โดยมีขนาดที่เล็กมากที่สุด – MPEG – 2 เป็นไฟล์ที่นิยมใช้ทำดีวีดี โดยไฟล์มีขนาดใหญ่ (แต่ไม่เท่า AVI) แต่คุณภาพในการแสดงผลมีความคมชัดสูง – MPEG – 4 เป็นไฟล์ที่กำลังได้รับความนิยมมากชึ้น เนื่องจากมีคุณภาพในการแสดงผลใกล้เคียงกับดีวีดี แต่เป็นไฟล์ขนาดเล็ก นิยมนำไปใช้ในโทรศัพท์มือถือ , อินเตอร์เน็ต – WMV เป็นฟอร์แมตมาตรฐานของ Windows มีคุณภาพที่ดีฟอร์แมตหนึ่ง นิยมนำมาเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต – MOV เป็นฟอร์แมตของโปรแกรม Quick Time ที่ใช้กับเครื่อง Apple แต่สามารถเปิดในWindows ได้เช่นกัน – 3GP เป็นไฟล์ขนาดเล็ก นิยมใช้ในโทรศัพท์มือถือ

ขอขอบคุณที่มาจาก : http://mis.kkw.ac.th/index.php/short-film/30-2014-05-16-07-17-56

http://www.stuff.tv/features/how-make-short-film-11-pro-tips-movie-making

LG V20

0

LG V20

87 โพสต์0 ความคิดเห็น